این متن جهت تست می باشد. این متن جهت تست می باشد. این متن جهت تست می باشد. این متن جهت تست می باشد. 
×

موضوع جستجو: نهایی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . :
۲ . کاربردهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان : تا نتیجه نهایی نقشی کلیدی ایفا می کند. این موضوع باعث می شود که سرنخ ها افزایش یابند و نهایتا با افزایش تعداد سرنخ ها نرخ تبدیلشان به مشتری نیز