این متن جهت تست می باشد. این متن جهت تست می باشد. این متن جهت تست می باشد. این متن جهت تست می باشد. 
×

موضوع جستجو: برنامه ریزی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . شش کاربرد نرم افزار CRM : مورد)، تقویم برنامه ریزی خدمات، پایگاه دانش، لیست وظایف و گردش کارها امکانات لازم برای راه اندازی سیستم خدمات پشتیبانی را فراهم می آورد. 6- کاتالوگ محصولات یکی از معضلات شرکت
۲ . کاربردهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان : دقیق در برنامه ریزی و بودجه بندی ارائه می دهد. با کمک نرم افزار CRM، به راحتی می توان برنامه بازاریابی تدوین کرد که با وضعیت مالی شرکت هماهنگ بوده